Faaliyetler Detay

Modern Dünyada Kur’an’ın yeri: Makâsıdî Tefsire Doğru

Kur’an-ı Kerîm Yüce Rabbimizin bu dünya hayatımıza dair bize olan ilâhî mesajıdır ve kelamıdır. Kur’an insanlığa ilk nazil olduğu zaman diliminden itibaren kıyamete kadar sürecek evrensel bir çağrıda bulunmuştur.  Günümüz Müslümanlarının hayatına Kur’an’ın mesajının sağlıklı bir şekilde dahil olabilmesi için öncelikli olarak Kur’an’ın taşıdığı ve bize sunduğu değerlerin farkedilmesi,  Kur’an’ın hitabının bugüne nasıl taşınacağı, İslâm’ın ondört asırlık geleneğinde Kur’an’ı metin ve amaç eksenli olarak anlama ve yorumlama çabalarının nasıl bir seyir izlediği ve bugün hangi noktada olduğumuz üzerinde kafa yorulması gerekmektedir.

KURAMER olarak (IIIT/UK) ile birlikte 29 Nisan 2017 tarihinde İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi/İSAM Konferans Salonunda (Bağlarbaşı-Üsküdar/İstanbul) düzenlediğimiz  “Modern Dünyada Kur’an’ın yeri: Makâsıdî Tefsire Doğru” başlıklı uluslararası sempozyumun bu konuda önemli bir adım olacağına inanıyoruz.

Bir gün sürecek bu sempozyumda Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Mehmet Görmez Hocamızın açılış konuşması ardından İslâm dünyasının çeşitli ülkelerinden ve ülkemizden sahasının seçkin uzmanı ilim adamları tarafından altı tebliğ sunulacak, müzakere edilip tartışılacaktır.

Sempozyum dili Türkçe ve Arapça olup simultane tercüme yapılacaktır.