Sempozyum & Çalıştay

Sempozyum & Çalıştay

KURAMER’İN “Kur’an Mealleri ve Metin-Merkezci Yorum” konulu sempozyumu 28 Aralık 2019 Cumartesi günü İSAM konferans salonunda (Bağlarbaşı-Üsküdar, İstanbul) gerçekleştirildi. Konuya ilgi gösteren...

KURAMER’İN “Kur’an ve Pozitif Bilim” konulu sempozyumu 27 Nisan 2019 Cumartesi günü 29 Mayıs Üniversitesi İSAM konferans salonunda (Bağlarbaşı-Üsküdar, İstanbul) yoğun bir katılımcı kitlesinin ref...

KURAMER olarak “Zâhirî ve Selefî Din Yorumu” sempozyumu, 28 Nisan 2018 tarihinde İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi - İSAM Konferans Salonunda geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

KURAMER’in “İmkân, Sınır ve Sorun Açısından Kur’an’ın Bâtınî ve İşârî Yorumu” konulu sempozyumu 11 Kasım 2017 tarihinde İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İSAM Konferans Salonu’nda (Bağlarbaşı-Üsküdar/...

KURAMER’in Uluslararası Düşünce Enstitüsü Londra merkeziyle (International Institute of Islamic Thought, IIIT/UK) ortaklaşa düzenlediği “Modern Dünyada Kur’an’ın Yeri: Makâsıdî Tefsire Doğru” başlı...

Kur’an Araştırmaları Merkezi (KURAMER) 04 Mart 2017 tarihinde İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi-İSAM konferans salonunda “İslâm düşünce ve geleneğinde kutsiyet, velâyet ve kerâmet” konulu bir sempozyu...

Merkezimizin düzenlediği Beklenen Kurtarıcı İnancı Sempozyumu, 22 Ekim 2016 tarihinde İSAM'da gerçekleştirildi.

Kuramer’in düzenlemiş olduğu “İslam Kaynaklarında, Geleneğinde ve Günümüzde Cihad” konulu sempozyum 20-21 Nisan tarihlerinde Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde, yerli ve yabancı 22 akademisyen ve araştı...

KURAMER’in düzenlemiş olduğu “Mucize ve Gayb” konulu çalıştay 18-21 Eylül tarihlerinde Şile Resort Otel’de, alanlarında uzman yerli ve yabancı 52 akademisyen ve de araştırmacının katılımıyla gerçe...

Merkez Bilim Dalları ortak toplantılarında bazı temel konularda tartışmalı ilmî toplantılar/çalıştaylar düzenlenmesi tavsiye edilmişti. Merkez Bilim Kurulu’nca da uygun görülen bu toplantıların il...

4-7 Ekim 2013’de Şile Resort Otelde tüm bölüm yazarlarının ve çalışma gruplarının katılımıyla Bilim Dalları Ortak Çalıştayı yapıldı. Özel logo ve afişlerin de hazırlandığı bu çalıştaya, yazarlarımı...