Yönetim Kurulu


Kur'an-Sünnet Bilim Dalı


Kur'an ve Mushaf Tarihi Bilim Dalı


Kur'an-Sîret Bilim Dalı


Nüzûl Ortamı Bilim Dalı


Kur'an-Dinler Tarihi Bilim Dalı


Vahiy Bilim Dalı


Bilim Kurulu