Yayınlar

Yayınlar

Kuramer, Kur'ân araştırmaları alanında özgün telif eserleri, tezleri, klasik ve modern dönemin önemli kitap ve makalelerinin tercümesini yayınlamayı, Kur'ân araştırmalarını merkeze alan bilimsel bir dergi çıkarmayı hedeflemektedir.